Green Wooden Abacus - Numërator Druri

Green Wooden Abacus - Numërator Druri

Regular price€8,00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Ky numërator zhvillon aftësi të shkëlqyera motorike dhe të menduarit logjik.

Numëratori prej druri i bërë me ngjyra pastel përdoret për mësimin e numërimit, ngjyrave, formave dhe veprimeve të thjeshta matematikore. Fëmijët tuaj do të duan t'ju tregojnë me krenari aftësitë e tyre të reja.

Kjo lodër është tërësisht e punuar me dorë  dhe nuk përmbanë asnjë lëndë të dëmshme. Të gjitha bojërat tona janë me bazë uji, pa erë, të padëmshme për shëndetin e fëmijëve tanë dhe të certifikuara EN71-3.
Lodrat prej druri janë më të forta dhe më të qëndrueshme dhe po ashtu janë shumë të pastra për sa i përket higjienës dhe nuk përmbajnë baktere.
Kur fëmijët tanë luajnë me lodra prej druri, domethënë kur prekin lodrën e drurit, ata perceptojnë temperaturën dhe strukturën e saj.

 

ENGLISH

This abacus develops fine motor skills and logical thinking.
Wooden abacus made in pastel colors is used for teaching numbers, colors, shapes, and simple mathematical objects. Your children will want to proudly show you their new skills.

This toy is entirely handmade and all our paints are water-based, odorless, harmless to our children's health, and EN71-3 certified.
Wooden toys are more durable and stronger than other toys, they also are very clean in terms of hygiene and germs.
When our children play with wooden toys, when they touch the wooden toy, they perceive its temperature and texture.

Kosovë - 2€ (1-2 ditë /days)

Shqipëri - 5€ (2-4 ditë /days)

Maqedoni - 5€ (2-4 ditë /days)

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Krijuar me dashuri

Kapelet tona janë të krijuara me shumë kujdes dhe të dizajnuara për të mbajtur kokën e të voglit tuaj të ngrohtë.

Shih Kapelet

Pako të riciklueshme

Të gjitha porositë tona paketohen në paketa kartoni të cilat janë të riciklueshme dhe nuk e dëmtojnë ambientin rreth nesh, sepse ne mendojmë për të ardhmen e të vegjlive tanë.