Apple Crib sheet + pillow case

Apple Crib sheet + pillow case

Regular price€17,00
/
Tax included.

Qarçaf dhe këllëf për jastëk për shtrat të bebes.

Vjen në madhësi standarde qarqaf 60x120x20 cm, dhe këllëf jastëku 35x45cm.
Bërë 100% nga pambuku organik pëlhurë e satenit.
Me ngjyra organike të cilat kanë për bazë ujin dhe nuk janë të dëmshme për shëndet.

KUJDESI:
- Mund të pastrohet në 20 gradë.
- Mos përdorni zbardhues

mosha: 0-5 vjeç


Mund të ket dallim mes ngjyrave në ekran dhe ngjyrave reale për shkak të ekraneve të ndryshme.

*Ky dizajn është ilustruar me dorë nga Baby Molla, dhe është i mbrojtur me ligj (LIGJI Nr. 04/L-065) mbi të drejtat e autorit. Cdo kopjim do të ndjeket me ligj.

ENGLISH

Baby crib sheet and pillowcase

Standard size 60x120x20 cm, and pillowcase 35x45cm.

Made from 100% organic cotton satin fabric.
With organic dyes which are water-based and are not harmful to health.

CAUTION:
- Can be cleaned at 20 degrees.
- Do not use bleach

age: 0-5 years

There may be a slight difference between the colors on the screen and the actual colors due to different screens.

* This design was hand-illustrated by Baby Molla and is protected by law (LAW No. 04 / L-065) on copyright. Any copying will be prosecuted by law.

Kosovë - 2€ (1-2 ditë /days)

Shqipëri - 5€ (2-4 ditë /days)

Maqedoni - 5€ (2-4 ditë /days)

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Krijuar me dashuri

Kapelet tona janë të krijuara me shumë kujdes dhe të dizajnuara për të mbajtur kokën e të voglit tuaj të ngrohtë.

Shih Kapelet

Pako të riciklueshme

Të gjitha porositë tona paketohen në paketa kartoni të cilat janë të riciklueshme dhe nuk e dëmtojnë ambientin rreth nesh, sepse ne mendojmë për të ardhmen e të vegjlive tanë.